Amitec työpaikkana

Teknologiayritys Amitec työllistää 160 putkisto-, mekaaniset- ja sähköautomaatioprojektien, huolto- ja kunnossapitopalveluiden sekä materiaalinkäsitttelyratkaisuiden ammattilaista! Meille on tärkeää, että asiakas saa kokonaisvaltaista palvelua aina suunnittelusta tuotannon käynnistämiseen ja ylläpitoon saakka.

Työpaikkana Amitec on innovatiivinen, joustava ja vastuuntuntoinen. Kehitämme jatkuvasti toimintaympäristöämme ja tuotteidemme laatua. Asiantuntijaorganisaatiomme tarjoaa ainutlaatuisen yhden luukun palvelukonseptin tehokkaaseen ja joustavaan kumppanuuteen teollisissa prosesseissa.

Osaava, motivoitunut ja innostunut henkilöstö on koko toimintamme ydin. Meillä jokainen voi kehittyä omassa työssään huippuammattilaiseksi.

Amitec henkilöstö

Monica_Kuusisto

Monica Kuusisto, hallintoasiantuntija

Kesätyöt toivat Monica Kuusiston muutamia vuosia sitten Amitecin palvelukseen. Kesätyö muuttui vakituiseksi työksi lähes kaksi vuotta sitten. Nyt hän toimii yrityksen hallintoasiantuntijana. 

Kuusiston työnkuva on monipuolinen. Siihen kuuluu hallinnollisten töiden lisäksi niin myyntiä, tarjouslaskentaa kuin markkinointiakin. 

Amitecia hän luonnehtii kehittyväksi yritykseksi, jolla on potentiaalia vahvistaa omaa kasvuaan entisestään.

Yrityksen tavoin myös Kuusisto haluaa kehittää omaa ammattitaitoaan. Parhaiten se tapahtuu hänen mielestään juuri Amitecin kaltaisessa yrityksessä, jossa on kannustava työilmapiiri.

jouni_uusitalo

Jouni Uusitalo, asennuspäällikkö

Jouni Uusitalo on ollut Amitecin palveluksessa jo lähes 30 vuotta. Yritykseen mies tuli kesätöiden merkeissä 15-vuotiaana. Heti ensimmäisenä kesänä hän sai kokeilla komennusmiehenkin työtä päästyään setänsä Reijo Kuusiston mukana Valion tehtaalle Turenkiin.

Pitkän työuran varrelle on mahtunut useita eri työtehtäviä. Ennen nykyistä työtään asennuspäällikkönä Uusitalo on toiminut muun muassa asentajana, asentaja-hitsaajana ja tiiminvetäjänä.

Hänellä on runsaasti kokemusta myös ulkomailla työskentelystä. Työtehtävät Hollannissa, Ruotsissa ja Norjassa ovat olleet miehen mielestä kasvattavia sekä ammatillisesti että henkisesti.

Asennuspäällikön työt vievät miestä enää harvoin maailmalle mutta noin viikko kuukaudesta kuluu Amitecin eri työmailla ympäri Suomen.

Uusitalo pitää Amitecia loistavana työpaikkana, jossa on mahdollista edetä urallaan. Vaihteleva työ pitää myös mielen virkeänä.

 


 

esko_hulkko

Esko Hulkko, yksikön päällikkö, Kauhajoki

Hulkon toimenkuvaan kuuluu Kauhajoen toimipisteen tuotteiden myynti ja erityisesti vientikauppa. Tuotteita ovat muun muassa rullankäsittely, levynkäsittely ja erilaiset tehdasautomaatiojärjestelmät. Lisäksi hän on ”sivutoiminen” yksikön päällikkö.

Amitecin palveluksessa Hulkko on ollut kolme vuotta, mutta kokemuksen juuret ovat paljon syvemmällä. Kauhajoen yksikköön hän tuli ensimmäisen kerran jo vuonna 1987. Tuolloin katolla luki Esko Salo Ky. Nimi on vaihtunut vuosien saatossa muutamaan kertaan, mutta tuotteet ovat pysyneet käytännössä samoina.

Liikunnasta pitävän miehen vapaa-aikaan kuuluu muun muassa uintia, hölkkää ja pyöräilyä. Puu- ja metallitöiden lisäksi harrastuksiin kuuluu valokuvaus. Hulkko opiskelee myös venäjää ja osallistuu aktiivisesti järjestötoimintaan.

Amitec on Hulkon mukaan työpaikkana monipuolinen ja mielenkiintoinen. Toiminta on kansainvälistä, eikä kahta samanlaista päivää ole.

tapani_ronkko

Tapani Rönkkö, Liiketoimintajohtaja

Varsinaisen työn ohessa hän edistää EHSQ asioita. Rönkkö on mukana muun muassa Amitecin uuden toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyissä sekä ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001 sertifiointityössä.

Projektien hoitaminen vaatii myös matkustamista asiakkaiden luokse niin lähelle kuin vähän kauemmaksikin.

Rönkkö on viihtynyt Amitecissa hyvin, sillä hän saa tehdä hyvin monipuolisia tehtäviä ja työskentely on itsenäistä.

Rönkkö näkee, että Amitec on viiden vuoden päästä nykyistä kansainvälisempi projektitalo, joka on kasvanut pelkästä toimittajasta asiakkaan strategiseksi kumppaniksi.  

Kun on aika heittäytyä vapaalle, miehen mielenkiinnon kohteita ovat muun muassa musiikki, elokuvat, teatteri, penkkiurheilu ja matkailu.


 

Mika_Saarenkoski

Mika Saarenkoski, kunnossapitoasentaja

Mika Saarenkoski aloitti työt Amitecissa vuonna 2014. Amitec oli miehelle luontainen valinta, sillä työpaikka sijaitsi Lahdessa, lähellä omaa kotia. Lisäksi Amitecilla työskentelevät tutut olivat yritystä suositelleet. Valintaan vaikutti Saarenkosken mukaan myös se, että Amitec on iso ja kehittyvä yritys. Myös varmuus työn jatkuvuudesta vakuutti.

Saarenkosken toimenkuva on melko laaja. Hän toimii työmaalla tiiminvetäjänä, osallistuu asennustehtäviin ja tarjouslaskentaan. Työpäivät ovat melko erilaisia Ja työn luonne vaatii työskentelemistä joskus myös työajan ulkopuolella.

Kunnossapitoasentajan työssä tarvitsee muun muassa Esimiestaitoja, neuvottelu - ja organisointitaitoja sekä jonkin verran englanninkielen taitoa. Reipas suhtautuminen työn tekemiseen on myös hyvä olla. Tekninen tietämys auttaa työstä selviytymiseen mutta työkaverit auttavat ja tukevat tarvittaessa, tiimityöskentely onkin yksi työn parhaista puolista.

Amitec on Saarenkosken mukaan joustava työpaikka, jossa on hitsaus- ja kunnossapidon moniosaamista, vaihtelevat työtehtävät, hyvät työkaverit sekä hyvä työllisyystilanne.