Kestävä kehitys

Amitec haluaa sitoutua kestävään kehitykseen ja panostaa omalla toiminnallaan sen edistämistä. Kestävän kehityksen toiminta edellyttää meiltä innovatiivisia ja kokonaistaloudellisesti edullisia ratkaisuja, joilla tavoitellaan taloudellista kannattavuutta, ympäristövastuuta ja sosiaalisesti vastuullista toimintaa myös asiakkaamme näkökulmasta katsottuna.


Nyt ja tulevaisuudessa

Pyrimme kiinnittämään huomiota ympäristöä vähemmän kuormittaviin tuotanto- ja toimintatapoihin. Kaikessa toiminnassa on merkityksellistä kartoittaa riskejä, haittoja ja kustannuksia. Tiedostamalla asia ja suunnitelmallisesti toimimalla voimme vaikuttaa ympäristöön kohdistuvien haittojen syntyyn.

  • Ekologinen kestävyys
  • Taloudellinen kestävyys
  • Sosiaalinen kestävyys

k6_pilvien_paalla