Laatujärjestelmät ja turvallisuus

Nykyaikaisen ja asiakaslähtöisen toiminnan ehtona on varmistaa, että toimintajärjestelmän mukainen vaatimustaso toteutetaan ja järjestelmää kehitetään. Luomme ja ylläpidämme järjestelmiä ja parhaita käytäntöjä, joiden avulla pyrimme maksimoimaan toiminnallisten prosessien turvallisuuden ja hyvin hoidetun laadukkaan työympäristön.

Omalla toiminnallamme, laitteillamme ja palveluillamme haluamme edistää asiakasyritysten teollisten prosessien turvallisuustasoa sekä laatua.


Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä on osa laadukasta toimintajärjestelmäämme. Se määrittelee koko liiketoimintamme keskeiset suoritteet myynnistä aina after sales toimintoihin asti.

 • laatupolitiikka
 • laadunhallintajärjestelmä
 • johtaminen
 • reklamaatiotilanteet
 • taloushallinto
 • henkilöstöhallinto
 • tietohallinto

k2_amitec54


Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmän rooli osana toimintajärjestelmää on määritellä ympäristölliset tavoitteet, ryhtyä seuraamaan tavoitteiden kehitystä ja tekemään muutoksia sekä parannuksia tavoitteiden toteuttamiseksi. Ympäristöjärjestelmän sisältönä on energian käyttö, materiaalin käsittely, tuotteet ja ympäristö sekä ympäristöpoikkeamat.

 • ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtaminen
 • ympäristöjärjestelmä
 • ympäristötiedottaminen
 • lakisääteisten vaatimusten seuranta

k3_ymparistoluvat_kuva1920


TTT - järjestelmä

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla voimme hallita riskejä ja parantaa toimintamme tasoa. Järjestelmän avulla pyrimme parantamaan työmailla vaaran tunnistamista, riskienkartoitusta sekä edistää henkilökunnan työterveysasioiden tasoa.

 • TTT-politiikka sekä TTT-johtaminen ja organisointi
 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä
 • Lakisääteisten vaatimusten seuranta

k4_AMITEC_010


Toiminnanohjausjärjestelmä

Reaaliaikaisen tiedonsiirron avulla pyritään vähentämään päällekkäistä työtä ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Päätöksenteko nopeutuu ja tarkentuu kun päätöksentekijöillä on helposti käytössään ajankohtaista tietoa. Järjestelmä on kaksisuuntainen ja sen avulla saadaan tärkeää tietoa mm. erilaisista luvista, projektin dokumenteista, kuluvalvonnasta ja kaikesta muusta projektisopimukseen liittyvästä materiaalista.

Reaaliaikainen tiedon jako mahdollistaa koko yrityksen toiminnan parantamisen osastokohtaisen toiminnan optimoimisen sijasta.

 • laatupolitiikka
 • laadunhallintajärjestelmä
 • johtaminen
 • reklamaatiotilanteet
 • taloushallinto
 • henkilöstöhallinto
 • yhteiset

k3_intra_pallot