Sertifikaatit ja luokitukset

Kehittyvässä organisaatiossa tuotteiden ja palveluiden laatu, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Huolehtimalla, että sertifikaatit ja tarvittavat laatuluokitukset ovat ajan tasalla pystymme esittämään luotettavaa todistetta siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

Kehitämme koko ajan laatujärjestelmäämme vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteita.


Amitec Oy:n hitsaava henkilöstö on pätevöitetty standardien SFS-EN 287-1 ja SFS-EN 1418 mukaisesti, sekä kaikki yrityksen hitsausohjeet hyväksytetty standardin SFS-EN ISO 15614-1 + A1 + A2 mukaisin menettelyin.

Sertifikaatit:

k8_3834-2 serti

k11_PED A1 sertifikaatti

1090 serti FI

Sertifiointipäätös

3834-2 serti

14001 serti FI

9001 serti FI

18001 serti FI

PED A1 sertifikaatti