Menestystarinat

Menestystarinat

Amitec Oy on toteuttanut useita menestyksekkäitä ja haasteellisia projekteja maamme eturivin teollisille yrityksille ja rakennusalan toimijoille Suomessa ja ulkomailla. Tässä on kuvattu näistä projekteista joitakin mieleen jääneitä.  Toivottavasti voimme lisätä tulevaisuudessa myös sinun yrityksesi ja projektisi näiden menestystarinoiden kasvavaan joukkoon.

Case: Blominmäki, maanalainen jätevedenpuhdistamo

Taustatiedot:

 • Toteutusvuodet: 2018-2022
 • Paikka: Espoo, Suomi
 • Toimeksiannon tyyppi: Vaativien putkistokomponenttien asennus ja hitsaustyöt, syvällä maan alla, osana uutta jätevedenpuhdistamoa.
 • Tarjotut palvelut: Erikoisteräsputkien asennus ja hitsaustyöt, töiden suunnittelu ja asennusryhmän työnjohto.

Lähtötilanne
Espoon Blominmäkeen rakennetaan kokonaan uutta, yli 10 hehtaarin alueelle levittäytyvää jätevedenpuhdistamoa, erikoisen urakasta tekee se, että liki kaikki sijoitetaan syvälle maan alle jopa 40 metrin syvyyteen, maan päälle näkyviin tulee ainoastaan hallinto- ja korjaamotilat sekä vastaanottopiste metanolille ja biokaasuvarasto.

Rakennuttajana Blominmäen jätevedenpuhdistamossa on HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja hankkeen toteutuksesta vastaa YIT projektinjohtourakkana, Amitec Oy toimii kohteessa yhtenä YIT:n alihankkijana. YIT on aloittanut työt kohteessa jo syksyllä 2015 tunnelien louhimisella, joka on jatkunut aina vuoden 2018 alkuun saakka ja kalliota Blominmäessä onkin louhittu noin 910 000 kuutiometriä. Varsinaiset jätevesipuhdistamon rakennustyöt pääsivät vauhtiin keväällä 2018. Amitecin asennusryhmä aloitti työt kohteessa kesällä 2020, asennusryhmä sai vastuulleen mm. erittäin vaativan ja poikkeuksellisen kookkaan putkiston kokoonpano-, asennus- ja hitsausurakan maan alla ja työt Blominmäessä tätä kirjoitettaessa jatkuvat edelleen.

Ratkaisut ja toteutus
Vaativan ja erityisen kookkaan sekä painavan putkiston liikuttelu ja kohdistus oli haasteellista maan alla sijaitsevissa käytävissä, mutta asennusryhmämme kehitti ratkaisun putkien liikutteluun ja asemointiin ohjauskiskojen avulla ja näin asennus- ja hitsaustyöt saatiin etenemään annetuissa aikatauluissa eteenpäin. Kyseisestä innovaatiosta saatiinkin positiivista palautetta YIT:ltä.

Seuraa menestystarinaa Amitecin urakan etenemisestä Blominmäessä kotisivuillamme osoitteessa www.amitec.fi/yritys/uutiset

Muistathan myös että Amitec:ltä löytyy vahvaa osaamista alihankintaan, asennustöihin, teollisuuden huolto- ja kunnossapitohaasteisiin, kun sinulla on tarve saada paikalle kokenut, osaava ja innovatiivinen toimija, ota yhteyttä myyntitiimiime sales@amitec.fi

Case: Teerenpeli Tislaamo

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: 2016
 • Paikka: Lahti, Suomi

Lähtötilanne
Teerenpelin viskitislaamo oli toiminut aiemmin ravintola Teerenpelin alakerrassa Lahden keskustassa. Asiakkaan suunnitelmissa oli toteuttaa kapasiteetin merkittävä nostaminen ja rakentaa toinen tislaamo väljempiin, varta vasten suunniteltuihin tiloihin, sekä yhdistää panimo- ja tislaamotoiminta saman katon alle. Hanke oli valmiiksi suunnitteltu ja kolme isoa kuparista tislaamopannua tilattu Skotlannista. Tavoitteena oli toimivan ja nykyaikaisen tislaamon lisäksi tehdä siitä myös edustavan näköinen tilojen esittelemistä silmällä pitäen.

Tarjotut ratkaisut ja toteutus
Asiakas oli tottunut Amitecin ammattitaitoon, joustavaan palveluun ja nopeisiin vasteaikoihin aikaisemman kokemuksen perusteella ja se vaikutti ratkaisevasti siihen, että Amitec sai kohteen toteutettavakseen. Amitec suunnitteli ja toteutti prosessiputkitukset tilauksen mukaisesti avaimet käteen ja huolehti lisäksi myös paikalle toimitettujen kuparipannujen paikalleen haalauksesta. Koska kohteen suunnittelijoilla ei ollut vastaavasta laitoksesta aiempaa kokemusta, jouduttiin alkuperäiseen suunnitelmaan tekemään muutoksia. Tässä Amitec pystyi hyödyntämään kokemustaan ja luovia ratkaisuja. Lisäksi kohteeseen nimettiin kokenut työnjohtaja. Hankkeen toteutus kesti kolme kuukautta ja parhaimmillaan kohteessa oli 8-10 henkilön tiimi.

Lopputulos ja saavutetut hyödyt
Amitecin ammattitaito sai asiakkaalta kiitosta samoin kuin yhteistoiminta hankkeen toteutuksen aikana. Säännölliset työmaakokoukset ja nopea reagointi poikkeustilanteisiin varmistivat sen, että kohde luovutettiin suunnitellussa laajuudessa, aikataulussa ja kustannusarviossa. Teerenpeli Tislaamo on ainoa laatuaan Suomessa ja lisääntynyt tuotantokapasiteetti ajanmukaisissa ja moderneissa tiloissa on saavuttanut merkittävästi julkisuutta ja huomiota ja mahdollistanut liiketoiminnan hyvän kehityksen.

Case: ArlaFoods

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: 2010-2015
 • Paikka: Aylesburry, Englanti
 • Toimeksiannon tyyppi: Rullakoiden käsittely- ja täyttöjärjestelmä ohjausjärjestelmineen
 • Tarjotut palvelut: Suunnittelu, tuotanto, toimitus, asennus, käyttökoulutus

Britannian Aylesburyyn valmistuneessa ArlaFoodsin uudessa meijerissä pakataan jatkossa vuosittain miljardi litraa tuoremaitoa. Tarvittiin kuljetus- ja täyttöjärjestelmä, joka hoitaa meijerissä tyhjien rullakoiden tarkastuksen ja siirron tuotantoon, maitopullojen lastauksen rullakoihin sekä täysien rullakoiden siirron kylmävarastoon. Kestävään kehitykseen haluttiin panostaa, mikä on merkinnyt laitteistoille tiukkoja energiatehokkuusvaatimuksia. Tavoitteena on hiilidioksidineutraali laitos, joka ei myöskään tuota lainkaan kaatopaikkajätettä. Rakennuksessa hyödynnetään edistyksellisiä tekniikoita, ja tuotannossa hyödynnetään uusinta prosessitekniikkaa ja uusiutuvaa energiaa.

Amitec on suunnitellut ja toteuttaa meijerin rullakoiden käsittelyjärjestelmän, jossa esikasataan ja tarkistetaan kaikki rullakot. Sen jälkeen rullakot pestään ja siirretään pakkaussaliin, jossa ne automaattisesti täytetään muovisilla maitopulloilla. Täytön jälkeen järjestelmä sulkee rullakoiden ovet automaattisesti ja siirtää ne kylmävarastoon valmiiksi ryhmiteltyinä automaattisen keräilyvaunun noudettavaksi. Ratkaisut ovat energiatehokkaita, kun pneumatiikasta luovuttiin ja siirryttiin käyttämään servo-ohjauksia. Myös rullakoiden pesussa päädyttiin uudenlaiseen ratkaisuun. Aylesburyssa rullakot pestään matalassa lämpötilassa ja vesi kierrätetään rumpusuodattimien kautta.

Järjestelmä käsittää neljä robottikasausasemaa, neljä tarkistusasemaa ja pesukonetta sekä 16 rullakkopakkeria siirto ja ryhmittely-yksikköineen. Kuljettimia järjestelmä sisältää noin kilometrin.

Case: Hartwall

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: Päättyi 2019
 • Paikka: Suomi
 • Toimekseiannon tyyppi: Huolto ja kunnossapito
 • Tarjotut palvelut: Mekaaniset kunnossapitotehtävät

Hartwall päätti keskittää ulkoistetut mekaaniset kunnossapitotehtävänsä pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille – Amitecille.

Keskittämisen tarkoitus on laajempi, syvempi yhteistyö. Sopimuksen tavoitteena on kehittää kunnossapidon toteuttamista kokonaisvaltaisesti ja saada samalla aikaan kustannustehokkuutta. Amitec perustaa Lahteen toimipisteen, josta käsin kunnossapitoa toteutetaan. Keskittäminen toteutetaan alkaen juomanvalmistuksesta.

Keskitämme ulkoistetun kunnossapidon pääsääntöisesti yhdelle yritykselle, jolla on meistä syvää eritysymmärrystä. Amitec on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme. Valitsimme heidät rakentamaan kanssamme laajempaa yhteistyötä sillä arvostamme Amitecin suunnitelmallisuutta ja läpinäkyvyyttä” kertoo Harwallin tuotantojohtaja Tomas Lindfors.