Menestystarinat

Amitec Oy on vuosien saatossa ollut toteuttamassa useita menestyksekkäitä projekteja maan eturivin teollisille yrityksille Suomessa ja ulkomailla. Ohessa on kuvattu näistä projekteista muutama. Toivottavasti voimme lisätä tulevaisuudessa myös sinun yrityksesi projektin näiden menestystarinoiden joukkoon.


Case: Rani Plast

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: 2015-2016
 • Paikka: Teerijärvi, Suomi
 • Toimeksiannon tyyppi: Automaattinen pakkaus- ja lavausjärjestelmä uudelle tuotantolinjalle
 • Tarjotut palvelut: Pakkaus- ja lavausjärjestelmän suunnittelu, tuotanto, toimitus, asennus, käyttökoulutus

Lähtötilanne
Rani Plast on yksi Pohjoismaiden johtavista muovikalvojen toimittajista. Yhtiö kuuluu alan 20 suurimman joukkoon Euroopassa ja valmistaa Teerijärvellä erittäin leveitä muovikalvoja, kuten maatalous- ja kasvihuonekalvoja. Rani Plast investoi vuosien 2015 ja 2016 aikana suureen kalvolinjaan, joka tarvitsi lopputuotteen pakkaukseen ja lavaukseen ratkaisua. Uuden tuotantolinjan kokonaisinvestointi uudisrakennuksineen ja laitteistoineen oli n. 16 miljoonaa euroa. Tuotantolinjojen automatisoinnin tavoitteena on tuottavuuden parantamisen lisäksi työergonomian kehittyminen ja energiankäytön tehostaminen.

Tarjotut ratkaisut ja toteutus
Ratkaisu oli kapasiteetiltaan tehokas, täysautomaattinen pakkaus- ja lavauslinja.

Amitecillä oli kokemusta vastaavien laitteistojen toimittamisesta ja ratkaisussa kyettiin ottamaan huomioon myös asiakkaan erityistarpeet. Tehdastestin (FAT) jälkeen tehtiin joitain muutoksia ja lisäyksiä toiminnan ja toimintavarmuuden turvaamiseksi.

Lopputulos ja saavutetut hyödyt
Pakkauslinja on kokoonpantu suurelta osin standardikomponenteista, mikä takasi sen, että koetuotanto saatiin nopeasti käyntiin. Aikaisemmin muovirullien pakkaus ja käsittely oli kokonaan manuaalista ja uudella linjalla se on täysin automaattista. Manuaalisen työn tarve vähenee ja laitteet tekevät nyt kaikki raskaitten rullien käsittelyvaiheet. Testaus ja käyttökoulutus voitiin toteuttaa ennen kuin varsinainen tuotanto alkoi. Rani Plast arvosti Amitecin osaamista samoin kuin yhteistoimintaa ja nopeaa reagointia hankkeen toteutuksen aikana tulleisiin yksityiskohtiin.

amitec_raniplast_landari_221116_01

 


Case: CP Kelco

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: 2016
 • Paikka: Äänekoski, Suomi
 • Toimeksiannon tyyppi: Paalinpurkujärjestelmä kahdelle kuljetuslinjastolle
 • Tarjotut palvelut: Järjestelmä laitteineen; niiden suunnittelu, tuotanto, toimitus, asennus, käyttökoulutus

Lähtötilanne
CP Kelcon Äänekosken tehdas, jossa työskentelee 230 henkilöä, on maailman suurin karboksimetyyliselluloosaa (CMC) valmistava tuotantolaitos. CMC on maailman laajimmin käytetty selluloosaeetteri. Tehtaan yhteydessä sijaitsevat myös yhtiön tuotekehityslaboratorio ja koelaitos.

Nyt kyseessä oli erillinen hanke, jossa pyrittiin hyödyntämään olemassa olevaa konekantaa, kun kaksi erillistä paalinpurkulinjaa yhdistettiin niin, että ne voivat käyttää samaa, Amitecin aiemmin toimittamaa, automaattista langanpoistojärjestelmää. Odotus uudelle linjastolle oli merkittävä tehokkuuden lisäys, vaikka ensisijaisena tavoitteena oli toiminnan turvallistaminen.

Tarjotut ratkaisut ja toteutus
CP Kelco valitsi Amitecin osaamiseen kilpailutuksen perusteella. Amitecin kanssa oli tehty yhteistyötä jo noin kymmenen vuoden ajan, mikä painoi vaa’assa. Lisäksi Amitecin ratkaisussa pystyttiin paremmin hyödyntämään olemassa olevaa laitekantaa ja saamaan synergiaetuja varaosavalmiudessa.

Kapasiteettivaatimuksen kasvaessa Amitec toimitti tehokkaan paalinpurkujärjestelmän. Amitecin ratkaisu vastasi tarvetta täysin ja se suunniteltiin sellaiseksi, että sitä voidaan tarpeen kasvaessa laajentamaan. Laitteisto poistaa tuotantoon tulevista raaka-ainepaaleista sidontalangat automaattisesti ja syöttää paalit kahteen linjaan, joita pitkin paalit kuljetetaan repijöihin.

Lopputulos ja saavutetut hyödyt
Suoja-aidat ja puomit toimivat halutulla tavalla ja  työturvallisuustavoitteet saavutettiin koneturvallisuuden suhteen. Käytössä on nyt tehokas hyvin toimiva paalin purku, joka toistaiseksi ylittää kapasiteettivaatimuksen. Käyttöönotto sujui aikataulussa ja käyttäjät koulutettiin koeajon yhteydessä. Amitec sai asiakkaalta kiitosta osaamistaan samoin kuin yhteistoiminnasta hankkeen toteutuksen aikana

cpkelso


Case: Teerenpeli Tislaamo

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: 2016
 • Paikka: Lahti, Suomi

Lähtötilanne
Teerenpelin viskitislaamo oli toiminut aiemmin ravintola Teerenpelin alakerrassa Lahden keskustassa. Asiakkaan suunnitelmissa oli toteuttaa kapasiteetin merkittävä nostaminen ja rakentaa toinen tislaamo väljempiin, varta vasten suunniteltuihin tiloihin, sekä yhdistää panimo- ja tislaamotoiminta saman katon alle. Hanke oli valmiiksi suunnitteltu ja kolme isoa kuparista tislaamopannua tilattu Skotlannista. Tavoitteena oli toimivan ja nykyaikaisen tislaamon lisäksi tehdä siitä myös edustavan näköinen tilojen esittelemistä silmällä pitäen.

Tarjotut ratkaisut ja toteutus
Asiakas oli tottunut Amitecin ammattitaitoon, joustavaan palveluun ja nopeisiin vasteaikoihin aikaisemman kokemuksen perusteella ja se vaikutti ratkaisevasti siihen, että Amitec sai kohteen toteutettavakseen. Amitec suunnitteli ja toteutti prosessiputkitukset tilauksen mukaisesti avaimet käteen ja huolehti lisäksi myös paikalle toimitettujen kuparipannujen paikalleen haalauksesta. Koska kohteen suunnittelijoilla ei ollut vastaavasta laitoksesta aiempaa kokemusta, jouduttiin alkuperäiseen suunnitelmaan tekemään muutoksia. Tässä Amitec pystyi hyödyntämään kokemustaan ja luovia ratkaisuja. Lisäksi kohteeseen nimettiin kokenut työnjohtaja. Hankkeen toteutus kesti kolme kuukautta ja parhaimmillaan kohteessa oli 8-10 henkilön tiimi.

Lopputulos ja saavutetut hyödyt
Amitecin ammattitaito sai asiakkaalta kiitosta samoin kuin yhteistoiminta hankkeen toteutuksen aikana. Säännölliset työmaakokoukset ja nopea reagointi poikkeustilanteisiin varmistivat sen, että kohde luovutettiin suunnitellussa laajuudessa, aikataulussa ja kustannusarviossa. Teerenpeli Tislaamo on ainoa laatuaan Suomessa ja lisääntynyt tuotantokapasiteetti ajanmukaisissa ja moderneissa tiloissa on saavuttanut merkittävästi julkisuutta ja huomiota ja mahdollistanut liiketoiminnan hyvän kehityksen.

teerenpeli_referenssi


Case: ArlaFoods

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: 2010-2015
 • Paikka: Aylesburry, Englanti
 • Toimeksiannon tyyppi: Rullakoiden käsittely- ja täyttöjärjestelmä ohjausjärjestelmineen
 • Tarjotut palvelut: Suunnittelu, tuotanto, toimitus, asennus, käyttökoulutus

Britannian Aylesburyyn valmistuneessa ArlaFoodsin uudessa meijerissä pakataan jatkossa vuosittain miljardi litraa tuoremaitoa. Tarvittiin kuljetus- ja täyttöjärjestelmä, joka hoitaa meijerissä tyhjien rullakoiden tarkastuksen ja siirron tuotantoon, maitopullojen lastauksen rullakoihin sekä täysien rullakoiden siirron kylmävarastoon. Kestävään kehitykseen haluttiin panostaa, mikä on merkinnyt laitteistoille tiukkoja energiatehokkuusvaatimuksia. Tavoitteena on hiilidioksidineutraali laitos, joka ei myöskään tuota lainkaan kaatopaikkajätettä. Rakennuksessa hyödynnetään edistyksellisiä tekniikoita, ja tuotannossa hyödynnetään uusinta prosessitekniikkaa ja uusiutuvaa energiaa.

Amitec on suunnitellut ja toteuttaa meijerin rullakoiden käsittelyjärjestelmän, jossa esikasataan ja tarkistetaan kaikki rullakot. Sen jälkeen rullakot pestään ja siirretään pakkaussaliin, jossa ne automaattisesti täytetään muovisilla maitopulloilla. Täytön jälkeen järjestelmä sulkee rullakoiden ovet automaattisesti ja siirtää ne kylmävarastoon valmiiksi ryhmiteltyinä automaattisen keräilyvaunun noudettavaksi. Ratkaisut ovat energiatehokkaita, kun pneumatiikasta luovuttiin ja siirryttiin käyttämään servo-ohjauksia. Myös rullakoiden pesussa päädyttiin uudenlaiseen ratkaisuun. Aylesburyssa rullakot pestään matalassa lämpötilassa ja vesi kierrätetään rumpusuodattimien kautta.

Järjestelmä käsittää neljä robottikasausasemaa, neljä tarkistusasemaa ja pesukonetta sekä 16 rullakkopakkeria siirto ja ryhmittely-yksikköineen. Kuljettimia järjestelmä sisältää noin kilometrin.

k3_Still013

k4_rata


Case: DOW Chemicals

Taustatiedot:

 • Paikka: Useita eri asiakassovelluksia eri maihin
 • Toimekseiannon tyyppi: Materiaalinkäsittelyratkaisut
 • Tarjotut palvelut: Avaimet käteen -toimitus

Toimeksiantoon sisältyivät eristelevyjen vastaanotto tuotannosta, lavakasetti ja lavojensyöttyö lavaukseen sekä eristelevynippujen pinonta ja käärintä. Tavoitteena oli saada aikaan kevyt kuljetusta kestävä pakkaus, joka on jaettavissa osiin terminaalijättöjä varten. Amitecin kehittämät ratkaisut vähensivät huomattavasti valmiin pakkauksen painoa ja robotilla toteutettu lavaus mahdollisti korkean kapasiteetin ja laadukkaan lavaustuloksen.

k5_Dow_palletising15

k6_Dow robotti


Case: Hartwall

Taustatiedot:

 • Toteutusvuosi: Jatkuva
 • Paikka: Suomi
 • Toimekseiannon tyyppi: Huolto ja kunnossapito
 • Tarjotut palvelut: Mekaaniset kunnossapitotehtävät

Hartwall päätti keskittää ulkoistetut mekaaniset kunnossapitotehtävänsä pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille - Amitecille.

Keskittämisen tarkoitus on laajempi, syvempi yhteistyö. Sopimuksen tavoitteena on kehittää kunnossapidon toteuttamista kokonaisvaltaisesti ja saada samalla aikaan kustannustehokkuutta. Amitec perustaa Lahteen toimipisteen, josta käsin kunnossapitoa toteutetaan. Keskittäminen toteutetaan alkaen juomanvalmistuksesta.

Keskitämme ulkoistetun kunnossapidon pääsääntöisesti yhdelle yritykselle, jolla on meistä syvää eritysymmärrystä. Amitec on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme. Valitsimme heidät rakentamaan kanssamme laajempaa yhteistyötä sillä arvostamme Amitecin suunnitelmallisuutta ja läpinäkyvyyttä” kertoo Harwallin tuotantojohtaja Tomas Lindfors.

k7_Hartwall_Kuva 005